Πατησίων 5, Ομόνοια, 10436 Αθήνα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Παρατηρητήριο Βελανιδιάς
Αναζήτηση

Ενημέρωση


Βρίσκεστε στη σελίδα: Ιστορία

Ιστορία ...1.      ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΙΩΝΙΑ»

 1. ΕΔΡΑ:ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

                                                               i.      ΤΚ:30009,  Τηλ.-Fax: 26460 93256 - 2646093188

 1. Email: fyaspaionia@yahoo.gr
 2. Α.Φ.Μ : 800075491

 

 

a.       ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Δνση Δασών

b.       ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/Γ.Δ.Δ./

                                                                                                                                                                                     i.      Δνση Αισθητικών Δασών-Δρυμών και Θήρας

 

 1. ΘΕΜΑ: Προστασία-Ανάδειξη και Ορθολογική Διαχείριση του Βελανιδοδάσους της Μάνινας ΣΧΕΤ.: α. Α.Π 1525/13 Απρ.1999/ Γ.Δ.Δ./Δνση Αισθητικών Δασών-Δρυμών και Θήρας

a.       β. Η από 11 Απρ. 2001 επιστολή του Συλλόγου φίλων της Βελανιδιάς και        Περιβάλλοντος «Η Αμαδρυάδα»

  1. γ.  Α.Π. 47643/1882/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.Π.Σ/Τμήμα Διαχσης Φυσικού Περιβάλλοντος
  2. δ. Πρακτικά  επιστημονικής ημερίδας για τα δάση βαλανιδιάς, (pdf)
  3. http://www.karp.teilam.gr)

e.       ε. Απόσπασμα από τον οικοτουριστικό οδηγό του Βελανιδοδάσους,, του Α.Ε.Ι           Αγρινίου

 

 

 

 1. κ..Δντά,
 2. με την ευκαιρία της διαχειριστικής μελέτης του Βελανιδοδάσους , που βρίσκεται πλέον στο στάδιο της τελικής έγκρισης , σας υποβάλλουμε συνημμένα τα σχετικά έγγραφα για ενημέρωσή σας και επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα παρακάτω:
 3. Το βελανιδοδάσος της Μάνινας υπάγεται σε τρία δασαρχεία τα οποία έχουν αναφέρει ότι αδυνατούν να το προστατέψουν από την έντονη λαθροϋλοτομία, που παρατηρείται τα τελευταία τριάντα χρόνια, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων.
 4. Με το δεδομένο, επίσης, ότι η λαθροϋλοτομία έχει βαθιές τις ρίζες της στην τοπική κοινωνία είναι ακόμη πιο δύσκολο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψή της. 

10.   Η διοικητική τριχοτόμηση του Βελανιδοδάσους, που πιστεύουμε εφαρμόστηκε για κάποιους υπηρεσιακούς λόγους στο παρελθόν, φαίνεται πια ότι είναι ξεπερασμένη από τις εξελίξεις και όπως είναι φυσικό επιφέρει διάφορα προβλήματα, τόσο στη συνεργασία των δασαρχείων μεταξύ των  όσο και στη συνεργασία των συλλόγων της τοπικής κοινωνίας με τα δασαρχεία, αφού επιβάλλεται εκ των πραγμάτων πλέον το δάσος να εξετάζεται συνολικά ως ενιαίο οικοσύστημα. Αυτό άλλωστε κατέδειξαν οι διεξαχθείσες έως τώρα σχετικές επιστημονικές εργασίες, οι οποίες τόνισαν ιδιαίτερα την οικολογική αξία αυτού του δάσους και κατέληξαν σε διάφορες προτάσεις που συνοπτικά σας παραθέτουμε στη συνέχεια:

11.   Με το (α) σχετικό έγγραφο, το οποίο εκδόθηκε μετά απο την καταγγελία της παράνομης λαθροϋλοτομίας στα μέσα ενημέρωσης, τονίζεται ότι είναι αναγκαία η ένταξη του Βελανιδοδάσους σε ειδικό καθεστώς προστασίας δεδομένης της μοναδικότητάς του και της αξίας του ως βιογενετικού αποθέματος πλέον.

12.   Όπως φαίνεται, επίσης, στην επιστολή ((β) σχετικό) που εστάλη απο τον Σύλλογο φίλων της Βελανιδιάς προς όλες τις Υπηρεσίες, τα δάση βαλανιδιάς (Quercus  ithaburensis ή macrolepis) συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (Τύποι οικοτόπων) με κωδικό 9350. Η προστασία τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία, αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς η γενική τους κατάσταση είναι προβληματική. Στη σύνθεση του Βελανιδοδάσους συμμετέχουν και άτομα Μακεδονικής δρυός (Quercus trojana ή macedonica) με κωδικό 9250, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς παρουσιάζουν πολύ μειωμένη εξάπλωση και εύθραυστη δομή, απειλούμενα και από ανεπαρκή εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών.

13.   Το ΥΠΕΧΩΔΕ με το (γ) σχετικό, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Συλλόγου αυτού, αναλύει την υφιστάμενη τότε κατάσταση και στο τέλος αφήνει ανοιχτή την εκδοχή της ένταξης του Βελανιδοδάσους στο δίκτυο Natura, εφόσον  ξεκινήσει την διαδικασία η αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

14.   Τέλος η Πανεπιστημιακή Σχολή του Αγρινίου, στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ, διεξήγαγε μια πρώτη καταγραφή της βιοποικιλότητας ((δ) σχετικό) του εν λόγω δάσους και πρότεινε, με την έκδοση ενός μικρού οικοτουριστικού οδηγού, την ένταξή του στο δίκτυο Natura, επεκτείνοντας τα όρια του καθεστώτος Natura της όμορης λίμνης Οζερού.

15.   Εμείς σαν σύλλογος θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο πλέον να εξετασθεί άμεσα το νομικό καθεστώς προστασίας του Βελανιδοδάσους και να τεθεί σε νέα βάση,  προτείνουμε δε την σύνθεση των προηγούμενων απόψεων δηλ ένταξη του Βελανιδοδάσους στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων και επιπρόσθετα ένταξή του στο δίκτυο Natura, επεκτείνοντας το καθεστώς της λίμνης Οζερού και της Αμβρακίας θα συμπληρώναμε, αφού αυτές οι λίμνες είναι ενταγμένες στο ίδιο καθεστώς και απέχουν ελάχιστα μεταξύ των.

16.   Προτείνουμε τέλος την υπαγωγή του Βελανιδοδάσους σε έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης μαζί με τις εγγύς περιοχές Natura.

17.   Μέχρι να επιτευχθεί τούτο όμως προτείνουμε, όλη η περιοχή που εξετάσθηκε με την διαχειριστική μελέτη μαζί με τις λίμνες Οζερό και Αμβρακία να υπαχθεί σε ένα Δασαρχείο, γιατί πιστεύουμε ότι Βελανιδοδάσος και λίμνες είναι ένα ενιαίο οικοσύστημα, που επηρεάζεται άμεσα από την ανθρώπινη παρουσία και για το λόγο αυτό  χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης.

 

a.       Με τιμή

18.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Eπισκέψεις
To δικτυακό μας τόπο έχουν επισκεφθεί 159093 φορές 16201 μοναδικοί επισκέπτες.
Τοποθεσία

Δείτε την ακριβή θέση των γραφείων του συλλόγου και του Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου σε Google maps
Χορηγοί

©2009 Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ
Web developement & design: QV-WEB